KÄSITÖÖ ÕPETUSED – lihtsad ruudud – SUURED LAPITÖÖD

Updated: May 21, 2020

*ENGLISH BELOW


Kui ruudukestega võtmehoidja meisterdamine (seda õppisime eelmises blogipostituses) sobib hästi algajatele, siis suure seinatekstiili tegemiseks läheb vaja natuke rohkem vilumust ja väga palju kannatust. Sellise suure töö ettevõtmine sobib hästi „kogujatele“. Neile, kes ühtegi riidetükikest ära ei viska ja neile, kes kunagi ei saa kangapoest nii ära tulla, et sealt midagi kaasa ei ostaks. See 4 x 4 cm suurustest ruudukestest töö on valminud lapsepõlvemälestusi meenutades. Töö koosneb 3016 ruudust ning mustri kokkuladumiseks oli vaja üle nelja meetri pikkust tööpinda.


„Suvelugu vikerkaarest“ valmis Eesti Lapitöö Seltsi aastanäitusele 2003. Näitus toimus Põltsamaal restoran Konvent ruumides. Töö mõõdud 85 x 300cm.


Foto: Anu Hint


Lugu ise aga selline:


Olen kõik oma lapsepõlve suved maal vanaema juures veetnud. Ma ei mäleta väga niisuguseid hetki, mil oleks igav olnud. Pigem meenuvad ikka toredad mälestused. Tavaliselt oli meid vanaema juures neli kuni kuus lapselast, tol korral aga vennaga kahekesi. Terve päeva oli sadanud ja õhtuks olime tubastest tegevustest täiesti tüdinenud. Lõpuks tuli isa töölt koju. Ta parkis oma veoauto ZILi tavalisele kohale. Ka vihm jäi hõredamaks, maja taga läks taevas heledaks ja isegi päike tuli välja. Jooksime isale õue vastu ning märkasime suurt vikerkaart. See oli tõesti suur, nagu lasteraamatus, üle kahe lehekülje. Ja äkki küsis isa: “Kas tahate, läheme toome selle vikerkaare oma õuele? Paneme ühe otsa veoauto kasti ja sõidame koju.“ Tol hetkel ma ei mõelnudki, kas see üldse võimalik on. Meid kõiki valdas ärevus ja suur rõõm nii hea idee üle. Ja nii sõitsimegi mööda küla ringi, vesi pritsis poriloikudest kahte lehte laiali ja õhtupäike joonistas vikerkaare veel ilusamaks ja ilusamaks. Isa ei lausunud enam vikerkaare kohta sõnagi ja äkitselt sain ma aru, et püüame võimatut. Ta oli meile vingerpussi mänginud. See aga ei valmistanud sugugi pettumust, vaid on jäänud mulle meelde kogu eluks.


Miks ma Sinuga seda jagan?

Minu arust on ruudutehnika lapitöö alustala. Ruutudest võib teha lihtsaid asju, aga võib luua ka võimsaid mustreid ja kujundeid. Kutsun Sindki otsima ja lapitööks õmblema oma "vikerkaart"! Ruutude kokkuõmblemine on selleks väga sobilik, sest see ei nõua eriti suuri oskusi. Nõuab aga kuhjaga kannatust pühendumist. Head "vikerkaare" leidmist!


Siin on mõned õpetused:


Ruutude õmblemine, variant 1: LIHTSAD RUUDUD

1. Lõika lapitöövahendite abil kangas ruudukujulisteks tükkideks.

2. Laota ruudud alusele, moodustades mustri.

3. Kirjuta iga rea esimesele ruudule järjekorranumber.

4. Tõsta rida kuhilasse, nubriga ruut jääb kõige pealmiseks.

5. Alusta õmblemist esimesest ruudukuhilast. Nubriga ruut jääb õmmeldes kõige vasakpoolsemaks.

6. Ühenda saadud ruuduread omavahel. Jälgi, et valmis tööl jääksid numbrid samadele kohtadele, kuhu alguses olid paigutanud. Õmblusvarud lükka ühel real ühele, järgmisel real teisele poole.

Ruutude õmblemine, variant 2: KIIRRUUDUD

1. Lõika lapitöövahenditega pikad ühelaiused ribad.

2. Ühenda need omavahel jälgides kangaste mustreid. Tee selliseid „ribakangaid“ mitu erinevat varianti.

3. Triigi õmblusvarud ühele poole.

4. Lõika „ribakanga“ servast sama laiusega ribad nagu olid töö alguses lõiganud.

5. Aseta erinevas järjekorras ühendatud ruuduread üksteise kõrvale aluse peale. Kui oled mustriga rahul, ühenda need omavahel. Õmblusvarud lükka ühel real ühele, järgmisel real teisele poole.

Ruutude õmblemine, variant 3 õpime juba järgmistel kordadel!

Head pusimist! #pusikodus*ENGLISH

CRAFTS TUTORIALS - simple squares - LARGE PATCH


While making a square keychain (as we learned in a previous blog post) which great for beginners, making a great wall textile requires a little more skill and a lot of patience. Doing such a great job is well suited for "collectors". For those who don't throw away any of the clothes and for those who can never get out of the fabric store without buying anything. This 4 x 4 cm square work is made reminiscent of childhood memories. The work consists of 3016 squares and a work surface of more than four meters was needed to put the pattern together.


"Summer Story of the Rainbow" was completed for the annual exhibition of the Estonian Lapland Society in 2003. The exhibition took place in Põltsamaa on the premises of the restaurant Konvent. Working dimensions 85 x 300cm.Photo: Anu Hint


But the story itself is this:I have spent all the summers of my childhood in the country with my grandmother. I don't really remember moments when I was bored. Rather, I still remember fond memories. Usually, our grandmother had four to six grandchildren, and then two with my brother. It had been raining all day and in the evening we were completely tired of the room activities. Finally, dad came home from work. He parked his truck in the usual place. The rain also became thinner, the sky behind the house became brighter and even the sun came out. We ran to my father and noticed a big rainbow. It was really big, like a children's book, over two pages. And suddenly dad asked, “Do you want us to bring this rainbow to our yard? We put one end in the box of the truck and drive home. ”At that moment, I didn't even think if that was possible at all. We were all anxious and happy about such a good idea. And so we drove around the village, the water sprayed two leaves from the mudflats and the evening sun drew the rainbow even more beautiful and beautiful. Dad didn't say a word about the rainbow anymore, and suddenly I realized we were trying the impossible. He had played a trick on us. However, this did not disappoint at all but has remained in my memory for the rest of my life.


Here are some tutorials:


Sewing squares, option 1: SIMPLE SQUARES

1. Using a cloth, cut the fabric into square pieces.

2. Lay the squares on the base to form a pattern.

3. Write the sequence number in the first box of each row.

4. Raise the row to the pile, the square with the number will be on top.

5. Start sewing from the first square piece. The square with the number is the leftmost when sewing.

6. Connect the resulting rows of squares. Make sure that the numbers on the finished work are in the same places where they were placed in the beginning. Push the sewing stock on one row to one side and the next row to the other.


Sewing squares, option 2: QUICK SQUARES

1. Cut long strips of the same width with cloths.

2. Connect them together, observing the fabric patterns. Make several different variants of such "strip fabrics".

3. Iron the sewing stock to one side.

4. Cut strips of the same width from the edge of the "strip fabric" as you had cut at the beginning of the work.

5. Place the rows of squares connected in a different order next to each other on the base. When you are happy with the pattern, connect them. Push the sewing stock on one row to one side and the next row to the other.


Sewing squares, option 3 we will learn next time!


Good luck! #stayhome

528 views0 comments

Recent Posts

See All

+3725513147

Katre Meistrikoda OÜ

Lossi 1a, Põltsamaa, Estonia